#INSPIRATIONFORBUSINESS #Bulbera

Вдъхновение от Bulbera

Бихме нарекли Булбера иновативна съвременна компания, с фокус в изграждането на цялостни IT решения. В компанията хората заемат почетно място. Ръководството вярва, че човешкия ресурс е най-важният, а доверието в екипа основополагащо за просперитета на бизнеса. Смятат, че събирането на едно място на умни, инициативни и съвестни хора гарантира успеха. Не случайно няколко пъти печелят награди и са номинирани за иновативна компания, Seal of Excellence от ЕС и World Summit Awards на ООН.
Създават Булбера, противно на повечето бизнес препоръки, а именно с екип от приятели. Интересен подход, който работи добре вече повече от 10 години.

Дейността на Булбера

През последните няколко години фокусът на компанията е основно в сферата на здравеопазването, телекомуникациите, онлайн поръчките и доставките на стоки и услуги. Екипът разработва ефективни софтуерни продукти, които улесняват ежедневието на клиентите им и оптимизират паричните им потоци. В основата на работата с клиентите им стои стремежът за дългосрочни взаимоотношения, базирани на коректност и отговорност. Работят предимно с международни компании с различна големина – от малки стартъпи до големи корпорации. 

Освен в разработването на софтуерни решения за други компании, Булбера имат опит също в създаването и лансирането на собствени продукти. Това им дава ценното предимство да знаят гледната точка едновременно на разработчиците и на бизнеса, като така могат да се поставят по-лесно на мястото на клиента. По този начин, много често те напътстват техните клиенти за най-ефективният и оптимален за тях начин да се изгради техния продукт, така че да носи максимална стойност за бизнеса им. Помагат им на всеки етап от разработката на проекта от изясняване на първоначалната концепция, анализиране на изискванията, проектиране и разработване на софтуерни приложения през доставката, интеграцията и поддръжката. 

Екипът на Булбера

Екипът на Булбера е сравнително малък – 20 човека, разположени в три града в България – София, Стара Загора и Велико Търново. Споделят, че благодарение на необходимостта от синхрон между екипите в трите града, дистанционната работа им е заложена в сърцевината на работните процеси. От тази гледна точка след въвеждане на извънредното положение не усещат големи предизвикателства в организацията на дейностите във фирмата. Те толерират хоум офиса и го практикуват отдавна. За тях това е нормално и се явява като поредният случай, в който работят от вкъщи, но този път не по собствено желание. 
Първоначално хората в екипа са се чувствали добре от този факт. След известно време обаче започва да им липсва социалният контакт, възможността да поговорят с колегите си не само по работа и да отидат на обяд заедно. Месец след обявяване на извънредното положение от ръководството усещат, че хората не са щастливи с изолацията и решават да вземат мерки. Сформират онлайн срещи един път седмично в съвсем приятелски формат, за да може всеки от екипа да общува с другите неформално. Наричат тези срещи “седянки”. Доста оригинално от тяхна страна, а хората приемат идеята с голям ентусиазъм. Месец и половина ги провеждат и установят, че първоначалната екзалтация започва да намалява, поради липсата на физически контакт. Така в началото на юни решават да дадат възможност на хората да се върнат в офисите, което оказва много позитивно въздействие върху психо-емоционалното състояние на всеки в екипа. От Булбера отчитат това и залагат на баланса, като събират най-доброто от двете. 

А именно да задържат офиса си и да оставят възможността на екипа да поддържа социален контакт. И от друга страната да запазят хоум офиса като опция, оценявайки гъвкавостта на работата от вкъщи и спестеното време за път. Управителят споделя, че въпреки постепенното разрастване на компанията и до ден днешен, хората остават на преден план. Именно тук много силно проличава тяхната грижа и насоченост към това, всеки в компанията да се чувства удовлетворен и в добро състояние. 

Булбера в периода на извънредното положение

Относно бизнеса на Булбера и начинът им на функциониране от март насам, споделят че в началото са почувствали видим застой, поради рязката промяна в пазарните условия. Клиентите спират инвестициите си в проекти с цел оптимизация на бюджетите. За радост в следващия момент, няколко седмици след обявяване на извънредното положение, компанията успява да продължи работата си в сравнително нормални темпове. Насочеността им към клиенти от телеком инструстрията и онлайн продажбите, които не са засегнати от кризата се явява бенефит за тях. Дори отчитат ръст в продажбите си в нов сектор – ХОРЕКА, в следствие повишеното търсене на софтуерни решения за онлайн поръчки на продукти и услуги.

Въпреки, че част от планираните дейности за развитие на бизнеса им отпадат в новите условия, екипът на Булбера решава да се насочи усилия в комуникацията с настоящи и стари клиенти на компанията. Така залагат на вече създадените си контакти и правят добро впечатление на клиентите, като проверят нуждите им и ги консултират в приспособяването на проекти им към новите условия. Това се оказва ефективно решение, защото намалят усилията си в търсене на нови клиенти на сляпо, тъй като в следствие на пандемията много компании избират да задържат инвестициите си, поради неяснотата в пазарните условия.

Второто, което прави отделът им по бизнес развитие, е да се фокусира върху компании, които имат нужда и пряко са заинтересовани от дигитализацията на дейността си в новите условия на пазара. Таргетират предимно компании, които до момента не са инвестирали в софтуерни продукти. За тази цел използват Linkedin и други B2B платформи за контакт с потенциалните им клиенти. Резултатите не закъсняват, от май забелязват позитивно раздвижване на пазара и новите запитвания за изработка на проекти започват да пристигат. Освен международни компании, български клиенти също търсят услугите им. Наложената от пазара необходимост от дигитализация на бизнесите излиза, като нова възможност за Булбера да разгърне възможностите си.

Основният позитив, който Управителят открива в цялостната ситуация от март месец насам е в това, че хората успяха на погледнат човешки на другите хора, дори и в бизнеса. Волната или неволна нагласа за конкурентност сякаш измести място на това компаниите да си помагат вместо да се състезават. Споделя, че най-голямото предизвикателство в случая се оказва да бъдем хора и да си останем хора. И вярва, че когато на преден план всеки проявява качества като доверие, инициативност, проактивност, честност и откритост, всички дейности са успешни и вървят напред.

А ето и нашето вдъхновение от Булбера:

  1. Човешкият ресурс на първо място в организацията. Вече няколко пъти споделяме в кампанията нашата идеология, че това е мястото на хората във всяка една компания, и че грижата и вниманието към тях се отплаща многократно. От една страна като проява на лоялност към фирмата, а от друга – като по-висока мотивация и ефективност в работния процес.
  2. Успехът и просперитетът на бизнеса се гради на ценности като доверие, честност, откритост и уважение към хората в екипа, благодарение на което всички цели са възможни и постижими.

А какво е вашето?

Автор: Мариана Петрова
Кариерен консултант / HR мениджър / Медиатор
РМ програми

За РМ програми
Фирмата е с основен предмет на дейност провеждане корпоративни групово-динамични обучения за подобряване на психо-емоционално състояние на хората на работното място. Обученията са изцяло преживелищни, като помагат на всички участници да се справят с предизвикателните ситуации (непредвидени, кризисни, конфликтни) и състояния (на стрес, напрежение, неувереност и др.) в работния процес. Повишават вниманието, концентрацията и паметта им. Отключват спонтанността и креативността във всеки. Въздействат освобождаващо, релаксиращо и ободряващо. На екипно ниво обученията помагат за повече сплотеност, заедност и подобряване на комуникацията между хората.

Екипът на РМ програми също така работи в насока създаване на програми за личностно и духовно развитие, както и в провеждането на индивидуални консултации – кариерни и холистично-психологически.

Вижте повече в секция За Бизнеса и в Консултации

Вашият коментар

Затвори
Copy link
Powered by Social Snap