#inspirationforbusiness #BBBA

Вдъхновение от БББА

Британско-българската бизнес асоциация е двустранна търговска камара, която създава предпоставки на компаниите за по-динамични и успешни икономическите отношения между България и Великобритания. Асоциацията предоставя форум на членове си, който спомага осъществяването на бизнес контакти и обмяната на добри търговски практики. Тя работи тясно с Посолството на Великобритания в България, с Посолството на България във Великобритания и с британските търговски камари в цял свят в подкрепа на членовете и техния бизнес.

В БББА членуват повече от 220 компании от различни сектори на икономиката. Всички тези членове са етични, модерни и прогресивни компании, които ценят партньорствата и са отворени към създаване на нови бизнес контакти. 

В комуникацията с всеки член асоциацията залага на личното отношение, като основен приоритет. Споделят, че основните ценности, които залагат в управлението на асоциацията, са позитивизъм, упоритост, отдаденост и афинитет към експеримента. Желанието им да опитват нови неща, да се развиват и усъвършенстват ги води в ежедневните им дейности. А това неминуемо внася много пъстрота и разнообразие в работния им процес. Като всяка сериозна организация обаче, не пропускат да проверят и рисковете, които произтичат от новите идеи. При вземането на решения за реализиране на нови начинания, залагат на информирания и премерен риск, преди да пристъпят към действие. 

Как БББА се справя с предизвикателствата?

Във време на пандемия за всяка организация е ценно да има авантюристичен бизнес поглед и смелост, за да продължи в трудния път. А пред БББА предизвикателството наистина е сериозно, тъй като основната им дейност е организация и провеждане на бизнес събития, които стават забранени с въвеждането на извънредното положение. Екипът на асоциацията обаче бързо се мобилизира. Още в първата работна седмица от наложената изолация, те вземат бързи и ефективни мерки, за да продължат да предоставят качествена услуга на членовете си. Провеждат онлайн среща на екипа и начертават основните стъпки, чрез които да променят формата на събитията. В същата седмица свикват онлайн и комитета по организация на събития, който се състои от над 20 души. Основната идея на срещата е да се допитат до членовете от какво имат нужда, какви са желанията им и идеите им в новите условия за всички. Желанието на асоциацията да не решава сама и вместо членовете, от една страна дава достъп до голямо богатство от опит, знания, умения и подкрепа, а от друга – усещането за сплотеност и заедност между членовете.

Нови идеи и възможности за БББА

Вследствие на проведените срещи и желанието на екипа и комитета да бъдат максимално полезни за всички в асоциацията, се появяват нови идеи и възможности. БББА създават нови формати на събитията онлайн, които се оказват изключително позитивно преживяване, с голям обхват на аудиторията, ползотворни и ефективни за всички участници.

Най-иновативният онлайн формат, който стартират е Crisis Management Support Call. Това са ежеседмични онлайн срещи за членовете на асоциацията, които се провеждат под формата на неструктуриран разговор за това кой как се справя със ситуацията. За последните два месеца успяват да проведат 7 такива, които дават позитивен заряд и действат много вдъхновяващо на участниците. Изключително добър ефект оказват и в осъществяването на нови контакти между компаниите. Благодарение на онлайн формата в срещите успяват да вземат участие членове, които са позиционирани във Великобритания и извън София. В нормално време срещите с част от тези компании са били няколко пъти годишно, а сега в следствие на новия формат, става възможно много по-активното им участие. Дистанцията и усещането за изолация на тези членове се премахват като пречка с нововъведения начин на общуване. Това дава предпоставки тези формати да продължат и в бъдеще, с цел по-активна, бърза и ползотворна бизнес комуникация.

Подобни резултати успяват да постигнат и с останалите си идеи. Втората идея за онлайн събития, която реализират от БББА е на т.нар. Business Clinic – формат, който британските камари по света използват. Той дава възможност членове с експертиза в дадена област да подаряват на компаниите в асоциацията безплатни консултации до 10 бр. и до 30 мин. всяка. В резултат, членовете успяват да осъществят много интересни контакти едни с други и да проведат задълбочени разговори.

След като екипът прави разбор на всички останали събития, решават да проведат и няколко уебинара. Първият правят 4 дни след обявяване на изолацията. Събитието е обзор на законодателството, което касае бизнеса през 2020. Юристите много бързо реагират, подготвят нови презентации и включват дори теми, свързани с извънредното положение. И тук позитивният резултат е налице и обхвата на аудиторията за събитието се увеличава около 3 пъти. При обичайна посещаемост на подобен тип събития от 30-40 човека, за онлайн версията регистрираните се оказват над 100 човека. Изводът е, че за уебинарите хората успяват да организират по-добре времето си и да участват много по-активно.

И още нови идеи и възможности за БББА, които дават много ефективен резултат:

  1. Те променят подхода си към подновяване на членството на компаниите в асоциацията. Екипът на асоциацията разбира добре, че ако не предприемат подобно действие, поради тежките времена и големите загуби за част от техните членове, тези компании няма да могат да запазят членството си. След като се консултират с останалите британски камари по света решават да проявят разбиране и гъвкавост. Така дават възможност на членовете да отложат или разсрочат плащанията си за членски внос. С този жест показват, че искат да бъдат полезни и да подкрепят компаниите, вместо таксата да бъде в тежест на бюджетите им.
  2. След, като екипът провежда разговори с партньорите си в чужбина, планираните търговски мисии към Великобритания и Шотландия организират онлайн. По този начин успяват да съкратят десетократно таксата на участие, което дава възможност обхватът и достъпността до мероприятието да се увеличи. В онлайн фомарта се включват значително голям брой компании и ползите за бизнес определено са големи. В дългосрочен план БББА предвиждат да запазят подобен тип оналйн събития.
  3. С колегите си от British chambers of commerce преди да се срещали 2 пъти годишно в Лондон, а сега провеждат онлайн срещи всяка седмица. Това им позволява да се опознаят по-добре и сближат, посредством активната обмяна на информация за ситуацията и споделяне на добри практики.
  4. БББА са част от групата на международните търговски камари в България, където заедно с още 10 асоциации търсят решения в подкрепа на бизнеса. Международната камара стартира дейност преди 4 години. И ако тогава в срещи на живо, за да стигнат до съществено решения за бизнесите им е отнело около 5 месеца, сега благодарение на онлайн срещите и работата на бързи обороти в следствие ситуацията, за 10 дни стигат до единно становище. По това личи, че дистанцията е спестена, а ефективността повишена.

Всички тези реализирани идеи в онлайн формат и в формажорните обстоятелствата, помагат на БББА и на нейните членове да повдигнат духа си, да продължат да работят и да използват трудните пазарни условия в поле за нови изяви, контакти и ползотворни разговори. А това, което на нас ни прави впечатление е, че всички компании, учреждения и организации са намалили дистанцията и това е дало пространство за повече сплотеност и заедност в бизнеса, за най-висшето благо на всички. А какво по-хубаво от това!?

Екипът на БББА

Всичко това не би било възможно без заедността и сплотеността в екипа на БББА. Въпреки физическата дистанция, от първия ден на изолацията не пропускат работен ден без да си комуникират онлайн. Това им помага да продължат да се чувстват, като екип и да се грижат емоционално един за друг, чрез забавни истории, красиви снимки, размяна на готварски рецепти и др. Дневните им оперативки продължат около час, за да са сигурни, че ще успеят да наваксат с времето за общуване. Смятат дори в дългосрочен план да въведат в графика си по-гъвкаво работно време, с възможност за работа от вкъщи, с цел повече грижа към хората. Тъй като са установили, че тази гъвкавост не вреди на работния процес, а напротив – продуктивността на хората в екипа е по-висока.

Друго интересно за екипа им е, че в първия ден от изолацията, своето място в него заема нов член на позиция Координатор събития. С повече работа останалите от екипа го въвеждат онлайн. Споделят за него, че независимо от това, че не е присъствал на нито едно живо събитие и не са се виждали в офиса, много леко се е интегрирал в работната среда. Благодарение на техният съпорт и неговата гъвкавост, заработил веднага. Младият нов колега има много добри познания за онлайн платформите и неговите съвети, и идеи за новия формат на събитията идват точно на време.

Определено се чувстваме вдъхновение от разговора си БББА и вземаме следното от него:

  1. Те са пример за това, как благодарение на смелост и креативност една изключително трудна ситуация, може да се превърне в ползотворна среда за развитие и нови идеи, както за самата организация, така и много други компании, свързани с нея
  2. Способността да създаваш основи за заедност. Вярваме, че в хората и в бизнеса ще се запазят за по-дълго време тези нагласи и желание взаимна подкрепа.
  3. Гъвкавостта и способността за излизане от зоната на комфорт, като основополагащи за усъвършенстване и напредък във всяка сфера на живота.
  4. А ситуацията с новия член в екипа им, ни напомня, че в точния момент се появяват правилните хора и решения. Ние го намираме за НЕслучайност.  

А вас с какво ви вдъхнови БББА?

Автор: Мариана Петрова
Кариерен консултант / HR мениджър / Медиатор
РМ програми

За РМ програми
Фирмата е с основен предмет на дейност провеждане корпоративни групово-динамични обучения за подобряване на психо-емоционално състояние на хората на работното място. Обученията са изцяло преживелищни, като помагат на всички участници да се справят с предизвикателните ситуации (непредвидени, кризисни, конфликтни) и състояния (на стрес, напрежение, неувереност и др.) в работния процес. Повишават вниманието, концентрацията и паметта им. Отключват спонтанността и креативността във всеки. Въздействат освобождаващо, релаксиращо и ободряващо. На екипно ниво обученията помагат за повече сплотеност, заедност и подобряване на комуникацията между хората.

Екипът на РМ програми също така работи в насока създаване на програми за личностно и духовно развитие, както и в провеждането на индивидуални консултации – кариерни и холистично-психологически.

Вижте повече в секция За Бизнеса и в Консултации

Вашият коментар

Затвори
Copy link
Powered by Social Snap