Подход за свързване на HR-a с организацията

От съществено значение е един HR да е запознат с дейностите на всички отдели във фирмата, да участва в стратегическото планиране и в изграждането на организационната култура.

Често HR – ите са критикувани именно за това, че не са съвсем наясно с типа на работата на колегите си и с посоката на развитие на организацията. Също така, че са много фокусирани в собствената си работа и им убягва това, което се случва цялостно в екипите и компанията. Но в същото време за самите HR – и не винаги е лесно да се запознаят с всички специфики в компанията, още повече когато останалите от екипа са твърде заети, за да ги информират. Това означава, че често и самите те се налага да търсят самостоятелно информация.

Истината вероятно е някъде по средата, но независимо дали  HR – ът постъпва на работа в нова фирма или работи от няколко години в настоящата месторабота, е важно да е запознат с целите и дейностите на компанията.

Какво би могъл да направи един HR, за да познава по-добре спецификите на работния процес и хората в екипа, така че да улесни себе си и да бъде ползотворен в управлението на човешките ресурси?

Тук ще споделя един подход, който е подходящ в постигането на целта по-горе. Ключовият елемент в него е общуването. HR – ът е необходимо да набележи ключови колеги, с които да проведете разговори. Ключови са хората, от които би могъл да събере съществена информация за спецификата на работа на различните отдели.

За предпочитане е разговорите с колегите му да бъдат неформални – на обяд или на по кафе сутрин / следобед. Това ще помогне на всеки HR, както да научи повече за работата на колегите си, така и да се сближи с тях и да ги опознае по-добре. При този подход бързата му интеграция, ако е в нова среда, би станала много бързо.
Следващата стъпка в подхода е подготовката за разговорите. Тя е толкова важна колкото и самият процес на общуване. HR – ът е нужно да състави списък от въпроси, които да му помагат в процеса на опознаване на неговите колеги и тяхната работа. Въпросите е добре да бъдат, както в насока отговорности и професионални задължения, така и за това как се чувства човекът във фирмата. По-долу са част от въпросите, които PMA академи включват в сертификационния си курс за HR manager и съветват да бъдат част от списъка:

 • От колко време си в компанията?
 • С какво тази организация те привлече?
 • Кое беше най-голямото ти предизвикателство тук?
 • Кой беше най-големият ти успех?
 • Как твоя отдел се вписва в общата мисия на компанията?
 • Как HR отдела може да помогне на теб и твоите колеги да постигнете целите си?
 • Кои добри действия на HR отдела можеш да посочиш от миналото и кое смяташ, че може да се подобри в бъдеще?

Списъкът е наистина стойностен и покрива нуждата от информация на първо ниво. Смятам, че едно добро попълнение към него, биха били допълнителните въпроси по-долу, които аз бих задала в един такъв разговор. Те са насочени предимно към личността. Въпросите са свързани с вътрешната настройка на човека, дават информация за мотивацията и удовлетвореността му от неговата работа

Допълнителни въпроси

 1. Какви са твоите нужди от допълнително обучение, което би могло да помогне на работата ти и на това да се чувстваш по-добре във фирмата?
 2. Как се чувстваш сред колегите ти? Според теб има ли нужда от повече сплотеност и заедност, за да върви работата ви още по-гладко и приятно?
 3. Каква е комуникацията ти с колегите, с които най-много се налага да работиш – върви ли гладко или ако можеше би променил нещо и какво?
 4. Какво усещане ти носи мисълта за твоята работа?
 5. Какво ти харесва и вършиш с удоволствие в работата си?
 6. Има ли нещо, което ти е досадно или по-предизвикателно за справяне и при възможност, би делегирал?
 7. Какъв е типа на работата ти – динамичен, стресиращ, разнообразен, монотонен, интересен, социален или друго? И това го оценяваш като позитивно или негативно за теб?
 8. Кое ти носи най-много стрес и напрежение?

Независимо дали HR – ът е нов служител в компанията или вече работи в нея, този подход към колегите му може да бъде много полезен в комуникацията с тях. Освен към ключовите хора, той може да го ползва в неформални разговори и към всички останали хора от екипа. Смятам, че една такава периодична проверка на настроенията сред хората в компанията, би довела до много позитивни резултати в бъдеще. Благодарение на тази проверка HR -ът може да открие какви са скритите нужди на всеки човек от екипа, за да постигне максимална удовлетвореност от работата си и да се чувства оценен от мениджъра си. В следствие, на което това може да окаже положително влияние върху текучеството и редуцирането на конфликтите в цялата организация.

Мариана Петрова

Вашият коментар

Затвори
Copy link
Powered by Social Snap