За Твоя Бизнес

Подобри резултатите на своя бизнес с услугите на RM!

Иновативен подход към личностно развитие

Свързване с вътрешните ресурси и заучаване на техники, с които всеки може да поддържа добро състояние, въпреки динамичното ежедневие.

Най-добрите интерактивни методи, свързани в едно

Базирани на йога философия, съвременна приложна психология, коучинг и лична креативност, комбинирани в цялостна програма за разгръщане на потенциала.

Възможност за бързо постигане на резултати

Усещане за мотивация, вдъхновение и успешност; висока продуктивност; удовлетвореност от себе си и от живота; здравословна връзка с работното място.

За Твоя Бизнес

Подобри резултатите на своя бизнес с услугите на RM!

Иновативен подход към личностно развитие

Свързване с вътрешните ресурси и заучаване на техники, с които всеки може да поддържа добро състояние, въпреки динамичното ежедневие.

Най-добрите интерактивни методи, свързани в едно

Базирани на йога философия, съвременна приложна психология, коучинг и лична креативност, комбинирани в цялостна програма за разгръщане на потенциала.

Възможност за бързо постигане на резултати

Усещане за мотивация, вдъхновение и успешност; висока продуктивност; удовлетвореност от себе си и от живота; здравословна връзка с работното място.

Как можем да помогнем на твоя бизнес

Ние сме екип с дългогодишен опит като психолози, консултанти и треньори. Разработихме иновативен авторски метод за подобряване и поддържане на психичното здраве и повишаване на личностния потенциал. Проектът ни има за цел да помогне всеки служител да разгърне потенциала си и да се свърже с работното си място по един здравословен начин.

Програмата ни съдържа групово-динамични тренинги, индивидуални консултации за всеки, включил се в нея, ежемесечна работа с ментор, онлайн програми. Включва и изследване на състоянието и нагласите на служителите, на база на което се изготвя анализ и решение, а именно индивидуална програмата за конкретните нужди. Основната цел на програмата е намаляване на стреса в служителите, повишаване на концентрацията, ефективността и капацитета им за работа. На организационно ниво постигаме подобряване на екипната работа в и между екипите, намаляване на текучеството и хармонизиране на работната атмосфера. Голяма част от усвоените техники, служителите ще могат да прилагат, дори и сами, в моменти на претоварване или кризисни ситуации.

Съобразно специфичните нужди на всяка фирма, предлагаме допълнителни консултации за директорите и мениджърите. Предлагаме и soft skills обучения. На база работата ни ще можем да подаваме информация към мениджърите на екипите в помощ на по-ефективно управление в бъдеще. Респективно хората ще се чувстват по-добре и ще бъдат по-продуктивни, а работодателят ще бъде по- привлекателен и по-предпочитан пред други.

В зависимост от нуждите на всяка компания изготвяме индивидуална програма с всички или само част от посочените услуги. Знаем, че гъвкавостта в бизнеса помага той да бъде успешен.

За Мениджъри

Всички знаем, че мениджърският състав е от съществено значение за развитието и просперитета на всяка фирма. За постигането на високи резултати обаче, не е достатъчно само в една компания да са събрани най-добрите специалисти в съответната област. Важно е те да могат да работят като екип, гледайки в една посока за постигане на корпоративните цели.

За Служители

Всеки служител има нужда да се чувства значим, оценен и мотивиран на работното си място. Всичко това, освен от отношението на мениджърите, зависи и от  хармоничната работна среда. Поради тази причина, разработихме RM практики, които ще помогнат на всеки един служител да се чувства в състояние на високи постижения, по-релаксиран и по-мотивиран, постигайки го по забавен, креативен и интерактивен начин.

Как помагаме на твоя бизнес?

Изградихме RM програмите по иновативен метод, който е насочен към повишаване на личностния потенциал на всеки човек в корпоративния свят и не само. Грижим се за всеки един в компанията, като по този начин целим положително въздействие върху процесите в цялата организация.

Нашият подход

Вдъхновени сме от методите за работа с деца чрез йога в образованието. Методи, които предлагат техники за улесняване на възприемчивостта; преодоляване на притесненията; повишаване на концентрацията, мотивацията и продуктивността; подобряване на взаимоотношенията; изграждане на доверие и уважение между хората. Техниките са облечени в забавни игри, вдъхновяващи са, увлекателни, заредени с енергия и усмивки.

Виждайки невероятните резултати от работата си чрез тези методи и начина, по който ние лично се чувстваме по време на обученията за работа с деца, се запитахме – не сме ли всички ние деца? Привидно сме силни, сериозни и справящи се възрастни, но вътре в нас, едно скрито дете всеки ден се сблъсква с предизвикателства. Всеки ден сме в класната стая на живота и имаме нужда от средства, чрез които да преминаваме през уроците си по-лесно, да се справяме с изявите си по-успешно, да преодоляваме притесненията си, да бъдем по-уверени, концентрирани, мотивирани…

На работното си място, в ролята на родители, дори в партньорските си взаимоотношения често сме като в училище – имаме нещо ново, което да научим; разговор, за който да се подготвим; шеф/клиент/дете/партньор, пред които сме като на изпит… претоварено съзнание, натрупана умора и стрес, с които не можем да се справим. Предизвикателствата, които срещаме не са много по-различни от тези, с които се сблъскват децата.

Тогава се роди идеята да адаптираме практиките за деца така, че да бъдат приложими за възрастни. Добавихме много от съвременната приложна психология, коучинга и нашата лична креативност и създадохме не просто практика за възрастни, а цяла програма за разгръщане на потенциала.

В RM практиките ще се забавлявате и ще разпускате; ще се свързвате с вътрешните си ресурси и ще се учите на техники, чрез които да ги управлявате; ще усетите колко голяма е вътрешната ви сила и колко огромен е потенциалът ви. Колко способни, мотивирани и вдъхновени можете да бъдете. Колко успешни и удовлетворени от себе си и живота си можете да се чувствате. 

Затвори
Share via