Родово-семейни динамики – съвети

От едни конкректни динамики в живота ни, колкото и да се опитваме да избягаме, не можем. Те са толкова могъщи и владеещи съществуването ни, че всеки опит за бягство е като в омагьосан кръг и винаги оставаме подвластни на тяхната сила.

Това са родово-семейните динамики.

Тези динамики са част от една система (родово-семейната). Нарича се система, защо функционира по точно определен начин и се подчинява на точно определени принципи. А нарушението на тези принципи, спира енергийния поток на любовта и създават “бъгове” в системата. “Бъговете” се проявяват чрез повтарящи се модели, събития, тенденции в живота на рода и личността в частност. Ще се изненадате, че те могат да се срещнат във всяка сфера от живота. Или иначе казано, всяка сфера може да отразява “бъговете”. Като например: здравословно състояние, партньорски взаимоотношения, професионално развитие, финанси, определени модели на поведение, и още много.

*”Бъгове” не е термин, който може да срещнете в литература по темата. Използваме думата в статията, като достъпно изразно средство. 

За никого не е тайна, че отношенията с родителите са най-важните и основополагащи за всичко в живота на личността. Майчината фигура определя нашия емоционален свят, а бащината – нашето личностно развитие и способността ни за справяне с предизвикателствата. В зависимост от това как са протекли отношенията с родителите ни се формират и отношенията ни с нашия партньор. На тази база се основава и успешността на връзките ни с противоположния пол. Връзката с нашето вътрешно дете, отново произлиза от отношенията ни с родителите и често ни ръководи през целия ни съзнателин живот. Това оставя отпечатък в системата, както и всички останали взаимоотношения, без значение хармонични или не. 

Нашите баби и дядовци, и нашите предци са поставили основата на тези отношения. Те като членове рода ни са участвали активно в изграждането на родовата памет, върху която се гради целият ни свят.

Всичко е като един пъзел и ние сме част от него.

Темата е сложна и безкрайна именно защото е и изключително важна. В тази статия не можем да я разгърнем, но ще ви дадем няколко съвета, на база принципите, на които се подчинява родовата система. Следването им ще ви помогне да внесете повече хармония в живота си.

Съветите:

  1. Зачитайте йерархията в семейството си. 

Всеки член на рода има свое собствено място и съответстващите му роли. Този, който се е появил преди нас в родово-семейната система стой в по-висока йерархична позиция. Например, родителите са над децата, по-големите братя и сестри са над по-малките и т.н. Когато не зачитаме и не уважаваме мястото на някого  в системата, нарушаваме този принцип и създаваме дисхармонии на различни нива. 

Как се наруваша този принцип?
Обичайно става доста несъзнателно. Често по-малките поемаме отговорности, които не ни принадлежат по право. Вследствие, на което започваме да смятаме, че можем да поучаваме и направляваме родителите си; да критикуваме действията им; да се противим на решенията на бабите и дядовците ни, и да ги оспорваме.

Можем да предотвратим това, ако се стараем да поемаме отговорност за собствения си живот и да не се опитваме да се месим, в пътя и делата на друг член от семейството. Да не се опитваме да заемаме роли, които не ни подхождат. Да уважаваме решенията на по-големите от нас, колкото и нелогични да изглеждат от нашата гледна точка. 

2. Зачитайте принципа на даване и получаване  

По-малките (децата) винаги са в позиция на получаване, а родителите и предците в позиция на даване. Дисхармонии на различни нива и в различни аспекти от живота се проявяват, когато родителите искат/изискват и вземат от децата си. По този начин те ги възпират да напредват и успяват в живота си. Децата от своя страна, колкото и добри намерения да имат в това да помагат и да дават, всъщност отнемат силата и честта на родителите си (по-възрастните членове). Сякаш им казват “Ти не можеш да се справиш.”

Прието е децата да помагат, когато по-възрастните изрично са ги помолили. Тогава много деликатно децата могат да го направят, като доброволен и осъзнат акт на добро. Не когато и защото от тях се очаква и са задължени! И не когато те са мотивирани от желанието си да натрапят “помощта си”.

3. Зачитайте правото на всеки да принадлежи към семейството и рода си.

Независимо дали одобрявате и харесвате някого от семействто, той има своето място в него. Никое семейство не се “сформира” случайно. Всеки един от него е роден с конкретна мисия и ценност за рода. Всеки има своята специална и значима роля в системата. Когато е някой е отхвърлен и “изключен”, това носи дисхармонии, както за него, така и за тези, отхвърлили го и за целия род напред. 

Отхвърляне и изключването става не толкова трудно. Предимно се случва, когато хората в рода говорят лошо за някой член или когато не се говори абсолютно нищо за него, все едно не е съществувал този човек.

Поради тази причина винаги е важно да се водим от любовта и приемането, и осъзнато да зачитаме изборите на душата на всеки член в системата.

Вижте онлайн програмата “АЗ-ът и Родът”

RM Programs

Вашият коментар

Затвори
Copy link
Powered by Social Snap