Ментална грижа за човешките ресурси в компаниите

Мисия и ценности

Фирмената ни мисията е да подкрепим всеки работодател в грижата за доброто психо-емоционално състояние на хората в компанията. Оценяваме ментална грижа за служителите, като основополагаща за висока продуктивност и изграждане хармонична работна среда. Основната цел на авторските ни програми е именно това – да помагат на хората да бъдат по-ефективни и по-щастливи в работния ден, а също и да създат лоялност към работодателя. 

 

Авторският ни метод работи на ниво човек, на ниво екип и на ниво компания за по-високи резултати.

визия

Всеки работодател иска да изглежда надежден и отговорен в очите на хората. Всеки иска в компанията му да работят доволни и мотивирани служители, които идват с радост в офиса.

Днес изследванията сочат, че основен мотиватор за най-лоялните служители не са парите, а социалната грижа, която компанията им предоставя.

Ние знаем това, както и че в подобен тип компании текучеството е ниско, продуктивността висока, а хората се чувстват удовлетворени и щастливи от работата си. Поради тази причина създадохме и нашите услуги. А и с основната цел компаниите, с които работим да станат предпочитан работодател на пазара на труда.

Fiziognomika_168

Групово-динамични тренинги

за повишаване продуктивност, креативност, екипност, доверие, комуникация, de-stress, мотивация, развиване на меки умения, фокус и концентрация, спонтанност и увереност

Тренингите ни извеждат от всеки неговите вътрешни ресурси – качества, умения и способности. Въздействат на много нива и помагат на служителите да се чувстват по-уверени, мотивирани и вдъхновени. Помагат им да поемат контрола върху себе си и да се справят с предизвикателните ситуации (непредвидени, кризисни, конфликтни) и състояния (на стрес, напрежение, неувереност и др.)  в работния процес. Повишават вниманието, концентрацията и паметта им. Отключват спонтанността и креативността у всеки. Въздействат освобождаващо, релаксиращо и ободряващо.

Всичко това постигаме по един забавен начин, в изцяло преживелищни тренинги, включващи техники, практики и игри. 

Индивидуални и групови консултации/ коучинг сесии

В рамките на тези сесии можем да:

 • разглеждаме вашите казуси, свързани с конфликти, взаимоотношения, екипност, мотивация, увереност, продуктивност, стрес и напрежение, вземане на решения, водене на преговори и други, и съдействаме за хармоничното им разрешаване;
 • работим индивидуално по изграждане на меки умения, като управление на емоциите, изграждане на увереност, справяне с конфликти, водене на успешна комуникация, вземане на решения, поддържане във висока продуктивност, креативно мислене, гъвкавост, интуитивност и други;
 • създаваме стратегии за справяне с предизвикателно поведение и трудности в комуникацията при колеги/ клиенти;
 • разискваме други теми, свързани с ЧР и обслужване на клиенти/продажби 
ekip-rm-programi

Медиация

при конфликти / спорове и казуси между хората в компанията

Често се случва между двама служители в компанията да има конфликт. Ситуациите, в които подадат в работния процес са постоянен тригер за подклаждане на техните спорове. Всичко това оказва негативно въздействие върху продуктивността на двамата служители, на останалите хора в екипа и на цялостната работна атмосфера. Мениджърите ползват различни инструменти, с които да потушат конфликтите в тези ситуации, но не винаги успяват да сложат край на споровете.

Медиацията е успешен вариант в тези, понякога доста кризисни, ситуации за екипите. В нея външен независим човек (медиатор) помага на двете страни да разрешат недоразуменията и конфликта помежду си и да продължат комуникацията си ефективно. В медиацията основата, на която работи медиаторът са ценностите на двете страни, а когато двама души се срещнат на тази основа, дразгите и негативите между тях изчезват.

Социални пакети

“Ментална грижа за човешките ресурси в компанията”

Създадохме този пакет за всеки работотадел, който залага на социалната грижа за служители като ценност. За този, който оценява, че в динамиката на съвременния свят, грижата за психо-емоционалното състояние на служителите заема почетно място. 

В пакета заложихме следните важни елементи:

 • индивидуални сесии с психолог и / или лайф коуч;
 • онлайн програми на различни тематики;
 • преживелищни събития.
shutterstock_282943754
IMG_6242

Тиймбилдинг

организация, изготвяне на индивидуална програма и провеждане на групово-динамичен тренинг 

Нашите клиенти

кои сме ние и защо да изберете нас?

 • Нашата компания създава иновативни програми за поддържане на добро психо-емоционално състояние в работна среда и повишаване на продуктивността.
 • Изготвяме програмите според индивидуалните нужди на всяка компания и работим на ниво човек, на ниво екип и на ниво организация за по-високи резултати.
 • Практиките са напълно преживелищни и дават възможност за по-ефективно заучаване и интегриране на нови знания и умения. А също и са много забавни за участниците в тях.
 • Използваме холистичен подход – похвати от Приложна и Енергийна психология, НЛП, Управление на човешките ресурси, Философията на йога и други, които извеждат максималния потенциал на човека.

Мариана Петрова

5+ ГОДИНИ ОПИТ КАТО LIFE COACH; НЛП СПЕЦИАЛИСТ; HR МЕНИДЖЪР; МЕДИАТОР; ФАСИЛИТАТОР

рАЛИЦА мАНОВА

5+ ГОДИНИ ОПИТ КАТО ХОЛИСТИЧЕН ПСИХОЛОГ И ТЕРАПЕВТ; ЙОГА ПРЕПОДАВАТЕЛ; ФАСИЛИТАТОР

Ratio Motus Програми за кариерно и личносто развитие
 • +359 886 47 37 52
 • +359 887 10 29 33
 • office@rmprogrami.com
Copy link
Powered by Social Snap